• Erişkin Aşılama Platformu
    “Erişkin Aşılama Platformu Farkındalık Projesi”
    Teletıp ve Eğitim Derneği'nin bilimsel bir aktivitesidir.
    “Erişkin Aşılama Platformu”
    İnfeksiyon Dünyası tarafından desteklenmektedir.